97. Umělci se nemohou od společného díla odtrhnout.