57.Půvabná asistentka se aktivně účastní malby i kritiky.