54.Kritické zhodnocení vlastního přínosu na společný obraz.