Na firemních akcích bývají kreslíři vždy středem zájmu části účastníků.