Kolemstojící čekají, až na ně dojde a zatím se zájmem sledují vznik dílka.